تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط ۲ مترو تبریز

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط ۲ مترو تبریز خبر داد و گفت: عملیات احداث لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲ در ایستگاه گجیل آغاز شده است.

گزارش شهرداران در مورد تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط ۲ مترو تبریز است. مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز، یعقوب وحیدکیا، در جریان بازدید میدانی از فاز اول خط ۲ قطار شهری تبریز، از تسریع اجرای ایستگاه های آخونی و گجیل خبرداد. وی اعلام کرد که عملیات احداث لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲ در ایستگاه گجیل آغاز شده است.

بخش اول: تسریع اجرای ایستگاه های آخونی و گجیل

یعقوب وحیدکیا، مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز، در بازدید میدانی از فاز اول خط ۲ قطار شهری تبریز، تسریع اجرای ایستگاه های آخونی (شماره ۴) و گجیل (شماره ۶) را اعلام کرد. وی به این ترتیب به شهروندان خبر داد که سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز اقدامات لازم برای تسریع عملیات اجرای این ایستگاه ها را آغاز کرده است.

در یک تلاش برای ایجاد لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲، معاونت فنی سازمان به همراه مشاوران و شهرداران مناطق مختلف قصد دارند تا این لینک ارتباطی را در ایستگاه گجیل احداث کنند. با ایجاد این لینک، ناوگان خط ۲ مجهز به یک مسیر اضافی خواهد بود که می تواند در صورت نیاز به آن استفاده کند. مدیرعامل سازمان تأکید کرده است که این لینک باید قبل از اتمام فاز یک خط ۲ ایجاد شود.

بخش دوم: عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا

یعقوب وحیدکیا، مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز، در مورد عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا (شماره ۸) نیز صحبت کرد. وی اعلام کرد که اسکلت و سازه ایستگاه در حال تکمیل است و تاکنون ۱۸ هزار مترمکعب خاکبرداری در این ایستگاه انجام شده است. در مرحله بعدی، طبق زمان‌بندی پیشرفته، سقف دوم ایستگاه نیز احداث خواهد شد.

بخش سوم: پیشروی در عملیات حفاری

دستگاه حفار (TBM) در هر روز به طور میانگین ۹ تا ۱۰ رینک حفاری انجام می‌دهد. با پیشروی مناسب، در ایستگاه ۸ دمونتاژ این دستگاه صورت خواهد گرفت. این پیشروی در عملیات حفاری نه تنها به تسریع در اجرای ایستگاه ها کمک می کند، بلکه به این معنی است که زمانبندی اعلام شده برای فاز یک خط ۲ به موقع رعایت شود.

بخش چهارم: طرح های ترافیکی ویژه

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز اعلام کرد که در روزهای آتی، طرح های ترافیکی ویژه برای تسریع عملیات اجرایی ایستگاه های آخونی (شماره ۴) و گجیل (شماره ۶) نیز اجرا خواهد شد. این طرح ها از جمله مقداری تلاش هایی هستند که به همراه عملیات عمرانی، همت جمعی مدیریت واحد شهری و همراهی مسئولان، به منظور رسیدن به هدف اتمام فاز یک خط ۲ در زمان مقرر انجام می شود.

نتیجه‌گیری:

در این مقاله، تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط ۲ مترو تبریز مورد بررسی قرار گرفت. مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز اعلام کرد که لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲ در ایستگاه گجیل در حال ایجاد است و از تسریع در عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل نیز خبر داد. با تلاش های مالکانیت و مدیریت شهری، امکان اتمام فاز یک خط ۲ در زمان مقرر وجود دارد. این تسریع عملیات اجرایی بهبود قابل توجهی در خدمات حمل و نقل را به شهروندان تبریز ارائه خواهد داد.