تدوین نظام تشویق لازم برای همکاران فعال در حوزه آسیب های اجتماعی و پسماند

مدیرکل هماهنگی، نظارت و کنترل امور مناطق ؛

تدوین نظام تشویق و توجیهی لازم برای همکاران فعال در حوزه آسیب های اجتماعی و پسماند
به گزارش شهرداران و در نشست تخصصی طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی مناطق ۲۲ گانه با حضورسید محمد فیاض مدیرکل ‌هماهنگی، نظارت و کنترل امور مناطق شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی دبیر مرکز رصد و پایش آسیب های اجتماعی و جمشید یزدانی سرپرست معاونت هماهنگی و امورمناطق سازمان بازرسی به میزبانی معاونت هماهنگی و امورمناطق برگزار شد.
سید محمد فیاض مدیرکل ‌هماهنگی، نظارت و کنترل امور مناطق شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مناطق ۲۲ گانه در حوز آسیب های اجتماعی از ایجاد یک نظام تشویقی و توبیخی برای همکاران فعال در این حوزه خبر داد و افزود؛ طی ۱۰ روز آینده و باتوجه به نزدیک شدن ایام گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) طرح فوق با یک رویکرد ویژه اجرا خواهد شد.سید محمد فیاض مدیرکل ‌هماهنگی، نظارت و کنترل امور مناطق شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مناطق ۲۲ گانه در حوز آسیب های اجتماعی از ایجاد یک نظام تشویقی و توبیخی برای همکاران فعال در این حوزه خبر داد و افزود؛ طی ۱۰ روز آینده و باتوجه به نزدیک شدن ایام گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) طرح فوق با یک رویکرد ویژه اجرا خواهد شد.

عبدالمجید رحمانی دبیر مرکز رصد و پایش آسیب های اجتماعی در خاتمه بر افزایش جلسات تخصصی با سایر نهاد ها بویژه دستگاه های قضایی تأکید کرد.