تجهیز ناوگان شهرداری شهرکرد به یک دستگاه نمک پاش مکانیزه

مسئول واحد نقلیه شهرداری شهرکرد گفت: با هدف تقویت ناوگان و تجهیزات زمستانه، یک دستگاه نمک پاش مکانیزه خریداری شد.

به گزارش شهرداران، بابک احمدی اظهارداشت: یک دستگاه نمک پاش مکانیزه کامیونی به ارزش یک میلیاد تومان خریداری و به تجهیزات زمستانه افزوده شد.

وی افزود: در راستای آمادگی حداکثری ستاد مدیریت بحران شهرداری در زمان بارش برف و تسهیل در تردد شهروندان و جلوگیری از یخ زدگی معابر تعداد یک دستگاه نمک پاش مکانیزه کامیونی خریداری و به ناوگان شهرداری اضافه شد.

مسئول واحد نقلیه شهرداری شهرکرد بیان کرد: این دستگاه تا پایان آذرماه سال جاری تحویل داده می‌شود.