تبریز چند کوچه و خیابان دارد؟

بهسازی آسفالت تبریز علی رغم تخصیص و صرف اعتبار کلان در بودجه های سالانه شهرداری تبریز همواره به عنوان مهمترین مطالبه شهروندان به شمار می رود. مطالبه ای که نتایج نظرسنجی عمومی از عملکرد ادوار مختلف مدیریت شهری را همواره به چالش کشیده است.

به گزارش شهرداران، با وجود ۳۳ هزار کوچه و ۹۵۳ خیابان اصلی و فرعی در تبریز خارج از مباحث فنی، اجرای این پروژه کلان با پوشش مساحتی به وسعت یک شهر از نگاه مجریان پروژه هایی از این دست نیازمند صرف زمانی بیش از ادوار مختلف مدیریت شهری است.

چرا وضعیت آسفالت شهری تبریز به استانداردهای مورد انتظار شهروندان نمی رسد؟ سوالی است که با آغاز به کار ششمین دوره مدیریت شهری ابعاد تازه ای نیز به خود گرفت.

با نگاهی اجمالی به نتایج اجرای تازه ترین طرح های نظرسنجی عمومی از سوی مراکز علمی و دانشگاهی تبریز، مطالبه بهبود آسفالت به ردیف های پایین لیست مطالبات شهروندی تبریزی ها نزول پیدا کرده است. در طول سال ۱۴۰۲ با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲۷ میلیارد تومان نزدیک به ۳۴۰ هزار تن آسفالت ریزی در تبریز اجرا شد.

معاون فنی عمرانی شهردار تبریز در این باره می گوید: لکه گیری و آسفالت ریزی اساسی ۲ هزار و ۳۰۰ خیابان و کوچه در سال گذشته توسط شهرداری تبریز نقطه عطف اجرای سیاست های کلان شهری برای کسب رضایت حداکثری شهروندان بود.

سامان احمدزاده متذکر می شود: طول مسیر شریان های اصلی تبریز مانند مسیر رفت و برگشت بلوار ۹ کیلومتر آزادی، بلوار شهید قاسم سلیمانی یا مسیر رفت و برگشت چایکنار هر کدام یک خیابان محسوب می شود که با این اوصاف بهسازی آسفالت سطح شهر تبریز با ۳۳ هزار کوچه و ۹۵۳ خیابان اصلی و فرعی با لحاظ زمانبندی منطقی بیش از ۱۰ سال طول می کشد.

وی همچنین می افزاید: هدفگذاری بهسازی آسفالت تبریز از زمان آغاز به کار مدیریت شهری فعلی وارد ابعاد تازه ای شده و بر همین اساس ۶۰ درصد پروژه آسفالت ریزی در سال گذشته، در مناطق کم‌برخوردار و محروم اجرا شد.

این معاون شهردار تبریز تصریح می کند: از ابتدای شروع به کار ششمین دوره مدیریت شهری تبریز به طور روزانه ۲۵۰ تن آسفالت تولید می شدکه با فعال سازی کارخانه های آسفالت شهرداری تبریز در حال حاضر این میزان به طور میانگین روزانه به یک هزار و دویست تن رسیده است.