با توجه به شرایط ویژه زمین و خاک

تاکید بر ایجاد الگوی استاندارد گودبرداری ساختمانی در خوزستان

معاون شهرسازی و و معماری شهرداری اهواز در جلسه با اعضا و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: با توجه به جنس خاک در اکثر شهرهای استان خوزستان نیازمند الگوی استانداردی برای گودبرداری های ساختمانی هستیم.

به گزارش شهرداران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در جلسه با اعضا و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در مورد الگوی استاندارد برای گودبرداری های ساختمانی در شهرهای استان خوزستان صحبت کرد. او اعلام کرد که به دلیل جنس خاک در این شهرها، الگوی استانداردی برای گودبرداری ها نیاز است. این مسئله نیز از جایگاه ویژه ای در حقوق عامه و مشکلات مرتبط برخوردار است.

وی همچنین اشاره کرد که گودبرداری، یکی از پرریسک‌ترین مراحل اجرایی در فرایند احداث ساختمان است و به منظور اجرای اصولی و ایمن آن، استفاده از پیمانکاران متخصص در این زمینه تاثیر موثری در کاهش خطرات احتمالی خواهد داشت. در این راستا، دستورالعملی برای ساماندهی پیمانکاران گودبرداری در حال تدوین است.

معاون شهردار بیان کرد که ارتقاء کیفیت ساختمان سازی نیازمند رعایت استانداردها و کیفیت در تمام ارکان آن است، از طراحی تا اجرا. او بیان کرد که کیفیت در فرایند ساختمانسازی حاصل می شود و نباید فقط بر روی محصول نظر داشته شود.

در پایان، وی تاکید کرد که در حال حاضر نیازمند فرهنگسازی و ارتقاء سطح دانش مهندسان و عوامل اجرایی پروژه های ساختمانی هستیم تا بتوانیم آنها را از آثار و تبعات مخرب یک بنای نا ایمن و غیر استاندارد آگاه سازی کنیم و به افزایش سطح کیفی ساختمانهای شهری برسیم.