نرخ‌ تاکسی‌های درون‌شهری آباده و آژانس هابرای سال ۱۴۰۳

به گزارش شهرداران و نرخ‌ تاکسی‌های درون‌شهری آباده و آژانس هابرای سال ۱۴۰۳ با تصویب شورای اسلامی شهر و فرمانداری اعلام شد . رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آباده گفت: پیشنهاد افزایش نرخ کرایه تاکسی به شورای اسلامی شهر  ارائه و پس از تصویب شورا و تایید فرمانداری ویژه نرخ‌های جدید […]

به گزارش شهرداران و نرخ‌ تاکسی‌های درون‌شهری آباده و آژانس هابرای سال ۱۴۰۳ با تصویب شورای اسلامی شهر و فرمانداری اعلام شد . رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آباده گفت: پیشنهاد افزایش نرخ کرایه تاکسی به شورای اسلامی شهر  ارائه و پس از تصویب شورا و تایید فرمانداری ویژه نرخ‌های جدید اعلام شد. یداله کارگر با بیان اینکه نرخ جدید کرایه تاکسی به تاکسیرانان اعلام شده است، اظهار کرد: برچسب نرخ‌های جدید کرایه در بین رانندگان تاکسی توزیع و رانندگان ملزم به نصب آن در معرض دید مسافران هستند.رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آباده با تأکید بر اینکه  رانندگان ملزم به نصب برچسب ها در معرض دید مسافران هستند، افزود: از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح معادل ۳۶ درصد به نرخ‌های تعیین شده اضافه می‌شود. وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت پول اضافی و یا هرگونه پیشنهاد و انتقاد، آن را از طریق سامانه ۱۳۷ و با شماره ۴۴۳۴۳۴۵۹ به بخش بازرسی و نظارت واحد تاکسیرانی اعلام کنند.رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آباده با تأکید بر اینکه  رانندگان ملزم به نصب برچسب ها در معرض دید مسافران هستند، افزود: از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح معادل ۳۶ درصد به نرخ‌های تعیین شده اضافه می‌شود. وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت پول اضافی و یا هرگونه پیشنهاد و انتقاد، آن را از طریق سامانه ۱۳۷ و با شماره ۴۴۳۴۳۴۵۹ به بخش بازرسی و نظارت واحد تاکسیرانی اعلام کنند.