۱۹ آبان روز جهانی علم‌ در خدمت صلح و توسعه

بیانات شهردار ناحیه۶ منطقه۲ به بهانه ۱۹ آبان

به بهانه ۱۹ آبان روز جهانی علم‌ در خدمت صلح و توسعه محمد کریمی شهردار ناحیه۶ منطقه۲ بیان کرد.

به گزارش شهرداران، به نقل از اداره روابط عمومی شهرداری منطقه۲ محمد کریمی شهردار ناحیه ۶ به مناسبت ۱۹ آبان روز بزرگداشت علم در خدمت صلح و توسعه در یادداشتی نوشت :

این نامگذاری گرچه ارج نهادن به مقوله علم و فناوری و تاثیر آن در صلح و توسعه انجام شده ، ولی در عین حال تلاش به منظور ایجاد پیوند میان  فناوریهای علمی و افزایش بهبود و مشاهده در کیفیت زندگی عمومی و مهار تهدید های اقلیمی ناشی از تولید و فناوریهای تکنولوژیک نیز بوده است که در کشور ما بسیار کم رنگ‌ بوده و تلاش قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است .

کریمی گفت : اگر چه عنوان کلی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یک عنوان نمادین است اما این عنوان باید دربرگیرنده اهداف و برنامه های جزئی تری نیز باشد تا نهادهای علمی تلاش کنند به آن دست یابند .

شهردار ناحیه۶ با بیان تعدادی از اهداف و برنامه ریزی های جزئی از قبیل : در خدمت بودن دانشگاهیان و اساتید ‌و اصحاب علم و فرهنگ‌ در خدمت جامعه ، معرفی برنامه های موفقیت زا که موجب ارتقاء و بالابردن  کیفیت زندگی مردم شده ، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان علمی و تاثیر متقابل آن در خدمت صلح و توسعه و فناوری های نوین در زندگی مردم با حضور فرهیختگان و متخصصان این حوزه ، بهره مندی اکثریت و توده مردم‌ از ثمرات علم فناوری و نوع آوری و…ادامه داد در واقع روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی را برای نهادهای علمی و اجتماعی مدنی فراهم می کند تا در مورد صلح و توسعه که یکی از مفاهیم اصلی نهادهای اجتماعی است به بحث و تبادل نظر بپردازند و این مطلب نیز موردی است که در حال حاضر در کشور ما کمتر به چشم می خورد .

با پیوند بیشتر  علم با جامعه روز جهانی توسعه و علم این اطمینان را می دهد که مردم ضمن آگاهی و اطلاع از تحولات علمی به روز دنیا ، نتیجه آن را در زندگی روزمره خود مشاهده و تجربه نمایند .

روز جهانی علم برای صلح و توسعه نقش بسیار مهمی در جامعه و لزوم مشارکت اغلب مردم‌ در بحث در مورد مسائل نوظهور را برجسته می کند چرا که اخیرا ” مجلس شورای اسلامی ، شواری شهراسلامی  و شهرداری با فراخوان گذاشتن پدیده های نوظهور در حکمرانی شهری بر آن است تا از دیدگاه های صاحب نظران و فرهیختگان‌ این حوزه برای تصمیم گیری ها در آینده باخبر شود .

محمد کریمی در خاتمه افزود با توجه به وضعیت امنیت جهانی و بروز جنگ های اخیر در این چند ساله و به خصوص جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در بمباران خانه های مسکونی ، بیمارستانها و کشتن مردم بی دفاع غزه این روز را صرفا ” یک شعار تبلیغاتی دانست و بیان کرد آثار شهدای جنگ‌ کشور فلسطین با رژیم غاصب ، جنایتکار و کودک کش صهیونست به خوبی اهمیت روز جهانی بکار گیری علم در خدمت صلح و توسعه را نزد افکار عمومی مردم جهان‌ نشان داده است .