بهسازی و پاکسازی مسیر پیاده روی شهرک امام

ساماندهی، بازپیرایی و رسیدگی به جلوه درختان و فضای سبز پارک ها در برنامه کاری حوزه فضای سبز این شهرداری قرار گرفته رسیدگی به پارک ها و فضای سبز این شهرداری در حال انجام است.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر، ساماندهی، بازپیرایی و رسیدگی به جلوه درختان و فضای سبز پارک ها در برنامه کاری حوزه فضای سبز این شهرداری قرار گرفته ، با هدف زیباسازی و آراستگی سیمای شهری ، افزایش خدمات رسانی و ایجاد روحیه نشاط شهروندی جهت گذراندن اوقات فراغت در پارک های محله ای و رضایتمندی و رفاه بیشتر شهروندان رسیدگی به پارک ها و فضای سبز این شهرداری در حال انجام است.