علی زرگر معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد:

بهبود و اصلاح ورودی کوچه نسترن در خیابان دکتر حسابی

عملیات اصلاح ورودی کوچه نسترن در خیابان دکتر حسابی بمنظور افزایش میزان رضایت مندی شهروندان محترم و دفع هرچه بهتر اب های سطحی به اجرا در آمد

به گزارش شهرداران، علی زرگر، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد، اقداماتی را برای اصلاح ورودی کوچه نسترن در خیابان دکتر حسابی به منظور افزایش میزان رضایت مندی شهروندان محترم و دفع هرچه بهتر آب های سطحی به اجرا درآورد. این اقدامات به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که هر بخش مربوط به موضوع فرعی خاصی است.

بخش اول: شناخت کوچه نسترن و مشکلات آن
کوچه نسترن یکی از کوچه های معروف در محدوده خیابان دکتر حسابی است. با افزایش تردد در این خیابان، ورودی کوچه نسترن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و با ایجاد مشکلاتی برای ساکنان و تردد عابران، نظیر ترافیک ناپایدار و به هم ریختگی، مواجه می شود. همچنین، آب های سطحی در فصل بارندگی نیز باعث ایجاد مسائل بهداشتی و تأثیرات منفی بر رفاه شهروندان محترم می شود.

بخش دوم: اهمیت اقدامات اصلاحی
افزایش میزان رضایت مندی شهروندان و دفع هرچه بهتر آب های سطحی می تواند تأثیر به سزایی در بهبود وضعیت کوچه نسترن داشته باشد. با اجرای اصلاحات، تردد در این خیابان بهبود می یابد و ترافیک ناپایدار کاهش می یابد. همچنین، آب های سطحی به خوبی دفع می شوند و احتمال وقوع مشکلات بهداشتی کاهش می یابد. این اقدامات، نشان از توجه اداره شهرداری به نیازهای شهروندان و تلاش برای بهبود عملکرد زیربنایی و ترافیک در شهر ملارد می باشد.

بخش سوم: اقدامات اصلاحی
برای اصلاح ورودی کوچه نسترن در خیابان دکتر حسابی، اقدامات متنوعی انجام شد. این اقدامات شامل ترمیم و چاشنیزه کردن جاده ورودی، احداث سطوح بتنی برای دفع آب های سطحی، نصب تابلوهای راهنما و جایگزینی سیستم روشنایی می باشند. همچنین، بهبود عملکرد ترافیک با افزایش تعداد نشانه های راهنما و ایجاد ترافیک حلقوی نیز مدنظر قرار گرفته است.

بخش چهارم: نتیجه گیری و تأثیر اقدامات اصلاحی
اجرای اقدامات اصلاحی در ورودی کوچه نسترن در خیابان دکتر حسابی باعث بهبود تردد و کاهش ترافیک ناپایدار می شود. همچنین، دفع آب های سطحی بهبود می یابد و احتمال وقوع مشکلات بهداشتی کاهش می یابد. با این اقدامات، شهروندان محترم بیشترین رضایت را از شرایط ترافیک و زیربنایی در منطقه خواهند داشت و شهر ملارد نیز به عنوان یک شهر پیشرفته و سالم شناخته خواهد شد.