️ تشکیل مجمع بسیج شهرداری‌های کشور

با همکاری شورای عالی استان‌ها صورت می گیرد:

نشست شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها با محمد مهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران و رئیس مجمع بسیج شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور امروز برگزار شد.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، نشست شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها با محمد مهدی حسن‌زاده، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران و رئیس مجمع مراکز استان‌های کشور برگزار شد.
در این جلسه که با حضور بهنام مفضفی سرپرست دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و احد میرزایی مشاور رئیس و مدیرکل امور استان‌های شورای عالی استان‌ها، جعفری از  مجمع شهرداران کلان‌شهرها همراه بود، از سوی مسئول سازمان ، فرآیند تشکیل مجمع شهرداری‌های کشور و ارائه گزارش از جلسه اول و دوم این مجمع تشریح شد و از شورای عالی استان‌ها برای تصویب ساختار بسیج شهرداری‌های کشور در ساختار همزمان با پیگیری‌هایی که از طریق سپاه برای تصویب این ساختار مناسب با سطح هر یک از انجام می‌پذیرد، تقاضای همراهی و همکاری شد.
در ادامه این نشست همچنین تقاضای تعیین زمان برای تشکیل این مجمع و تشریح ظرفیت‌های آن در جهت پیشبرد اهداف و مأموریت‌های در اولین اجلاس شورای عالی استان‌ها و بیان اهداف و زمینه‌های همکاری و فرآیند پشتیبانی و مساعدت شوراهای اسلامی شهر از این اقدام از سوی رئیس مجمع بسیج شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور، صورت پذیرفت.
شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها نیز با استقبال از تشکیل مجمع بسیج شهرداری‌های کشور مثبت ارزیابی کردن آن، بر همراهی با این اقدام تأکید کرد و گفت: تشکیل این مجمع، یک نیاز در است که می‌تواند موجب هم‌افزایی بیشتر سپاه، بسیج و مجموعه شهرداری‌ها و مدیریت شهری شود که این مهم با مشارکت بسیجیان شهرداری‌ها و محلات و اقشار میسر می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه موافقت کرد که در اولین جلسه هیئت رئیسه این شورا، این موضوع مطرح و پس از ارائه گزارش رئیس مجمع بسیج شهرداری‌های ، فرآیند اقدام با همکاری این مجمع و شورای عالی استان‌ها مشخص و پیگیری گردد.