برگزاری ۴۶۹ برنامه اجتماعی و فرهنگی با مشارکت گسترده اهالی منطقه ۴ تبریز

شهردار منطقه ۴ تبریز از برگزاری ۴۶۹ کلاس آموزشی طی هفت ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۷۶ هزار و ۹۶۶ نفر از دو هزار و ۴۸۸ برنامه اجرا شده، بازدید کرده‌اند.

به گزارش شهریار، مسعود علیلو با اشاره به اینکه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، برای پویایی و نشاط اجتماعی موثر است و با تزریق امید در جامعه، تامین سلامت روحی شهروندان را به دنبال داشته، افزود: همچنین در راستای فراهم کردن بسترهای لازم برای توانمندسازی اهالی با استفاده از کارگاه‌های آموزشی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی را دنبال می‌کنیم.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه طی هفت ماه سالجاری در راستای رویکرد اجتماعی مدیریت شهری، اظهار کرد: در این مدت ۴۶۹ کلاس آموزشی در زمینه‌های هنری، آموزشی، اجتماعی و سلامت، برنامه‌های تجمعی و مراجعان کتابخانه‌ها برگزار شده که در مجموع ۲۷ هزار و ۲۵۸ نفر مخاطب این کلاس‌ها بوده‌اند.

وی، تعداد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا شده طی هفت ماه سال جاری را ۱۰۹۴ برنامه اعلام کرد و افزود: طی این مدت، ۳۶۲ برنامه تجمعی و ۷۳۲ برنامه در قالب دوره‌های اجتماعی و سلامت برگزار شده است.

علیلو، با بیان اینکه پنج مرکز فرهنگی و اجتماعی در حوزه منطقه ۴ فعال است، ادامه داد: کانال سیمای فرهنگ از جمله برنامه‌های امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ تبریز است که در قالب دوره‌های اجتماعی و سلامت و همچنین برنامه‌های تجمعی، طی هفت ماه سالجاری ۴۹ هزار و ۷۰۸ نفر مخاطب داشته است.

وی، برنامه‌های ارائه شده در کانال سیمای فرهنگ طی این مدت را یک‌ هزار و ۳۹۴ برنامه اعلام کرد و گفت: بر این اساس ۱۰۵۳ برنامه در قالب برنامه‌های تجمعی و ۳۴۱ برنامه در قالب دوره‌های اجتماعی و سلامت برگزار شده است.