برگزاری جلسه کمیته درآمد در ناحیه ۷ شهرداری منطقه ۴

طبق دستور کمالی زاده شهردار منطقه 4 جلسات کمیته درآمد این منطقه به طور مستمر و مداوم برگزار می شود.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ ، این جلسه به منظور بررسی راهکارهای تامین منابع مالی و افزایش درآمد شهرداری منطقه و ارتقای درآمد پایدار در راستای ارائه خدمات مطلوب  با حضور شهردار منطقه ۴ و جمعی از مدیران شهری این بار در ناحیه ۷ این منطقه برگزار شد.
شایان ذکر است در این جلسه کمالی زاده با تاکید بر پتانسیل بالای این منطقه نسبت به پیگیری وصدور پروانه جهت فیش وپرداخت عوارض و …دستورات لازم را صادر کرد.
در این نشست شهردار منطقه۴، ناحیه ۷ شهرداری منطقه ۴ را ناحیه ای ویژه و دارای پتانسیل بالا برای کسب درآمد عنوان کرد و بر کوشش و پیگیری افزون همکاران تاکید ویژه داشت.