برگزاری جلسه کمیته درآمد در شهرداری منطقه ۴ 

طبق دستور کمالی زاده شهردار منطقه 4 جلسات کمیته درآمد این منطقه به طور مستمر و مداوم برگزار می شود.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ ، این جلسات به منظور بررسی راهکارهای تامین منابع مالی و افزایش درآمد شهرداری منطقه و ارتقای درآمد پایدار در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان  با حضور شهردار منطقه ۴ و جمعی از مدیران شهری  این منطقه برگزار شد.