برگزاری جلسه ارزيابي و احصاء پروژه هاي احداثی سال ۱۴۰۳

جلسه ارزيابي و احصاء پروژه هاي احداثی(غیر مستمر) سال ۱۴۰۳ با حضور سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ و معاونین اجرایی با هدف برنامه ریزی و بودجه بندی برای سال آینده برگزار شد.

به گزارش شهرداران، در جلسه ارزيابي و احصاء پروژه های احداثی سال ۱۴۰۳ با حضور سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ و معاونین اجرایی، هدف برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پروژه‌های پیشنهادی حوزه‌های اجرایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و نکات لازم در خصوص اجرای بهینه و اولویت‌بندی پروژه‌ها توسط شهردار منطقه تعیین شد.

در این جلسه، به منظور ارزیابی و احصاء پروژه‌های احداثی، تعداد ۱۹ پروژه برای سال ۱۴۰۳ تعیین و در دستور کار معاونت‌های اجرایی قرار گرفتند. این پروژه‌ها با توجه به اهداف و نیازهای منطقه، تحت نظر شهردار منطقه برنامه‌ریزی شده و برای تکمیل مستندات و راه‌اندازی پروژه‌ها آماده می‌گردند.

با توجه به اهمیت این جلسه، معاونین اجرایی نیز در جلسه حضور داشتند تا با داشتن نظرات و دانش خود به تعیین اولویت‌ها و بهینه سازی اجرای پروژه‌ها کمک کنند. همچنین، در این جلسه، نکات مهمی در خصوص اجرای پروژه‌ها و اولویت‌بندی آنها بررسی شدند تا با توجه به مشکلات و موانع ممکن، راهکارهای مناسبی برای تسریع و بهبود اجرای پروژه‌ها ارائه شود.

با برگزاری این جلسه و تشکیل گروه‌های کاری برای اجرای پروژه‌ها، امیدواریم که احداث و اجرای پروژه‌های سال ۱۴۰۳ با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و با توجه به نظرات شهروندان و مسئولین، با سرعت و بهبودی مناسب صورت گیرد و به تحقق اهداف و اولویت‌های منطقه برسیم.