بتن‌ریزی عرشه تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده تبریز

شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: عملیات بتن ریزی قسمت اول عرشه تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده به انجام رسیده است.

به گزارش شهریار، موسی علی‌پور از اتمام بتن ریزی قسمت اول عرشه تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه که در مراحل پایانی بوده و به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در تداوم احداث روگذر شهید فروزنده به عنوان پروژه رفع ترافیک شهری، همچنین عرشه گذاری و آرماتوربندی قسمت‌های باقی‌مانده تقاطع هم، همچنان در حال اجراست.

به گفته شهردار منطقه ۲ تبریز، تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده از پروژه‌های فرامنطقه ای واقع در حوزه منطقه ۳ بطول ۵۲۶ متر و عرض باندهای رفت و برگشت آن جمعا در ۱۶ متر، در حال احداث است.