بازدید معاون عمرانی استاندار مازندران از خط پردازش زباله شهر آمل

در راستای پیگیری رفع مشکل زباله شهر آمل، علیخانی، معاون عمرانی استاندار مازندران با حضور حسینی، فرماندار شهرستان آمل از خط پردازش زباله شهرداری این شهر بازدید کرد.

رضا علیخانی در این بازدید با تاکید بر راه اندازی هرچه سریعتر خط پردازش زباله در آمل، اظهار کرد: مساله زباله دغدغه جدی مدیریت استان مازندران است و در این زمینه باید نهایت اهتمام به کار گرفته شود‌.

وی با قدردانی از پیگیری فرماندار آمل در زمینه مدیریت زباله و پسماند شهرستان، اظهار کرد: باید با تدوین چند برنامه از ساماندهی زباله مرکز عمارت، تفکیک زباله روستایی و شهری و نیز مدیریت مصرف خانوارها، بتوانیم مشکل زباله شهرهای مازندران را رفع کرده و یا به حداقل برسانیم.

معاون استاندار مازندران راه اندازی خط پردازش زباله شهر آمل در کاهش دپوی زباله و استحصال درآمدپایدار برای شهرداری موثر ارزیابی کرد و گفت: زمانی که بتوانیم زباله را به ارزش اقتصادی تبدیل کنیم، می توان مدیریت زباله را انجام و میزان انباشت بدون ثمر آن را کاهش داد.

در این بازدید مقرر شد، شهرداری آمل برنامه زمانبندی برای بهره برداری از خط پردازش زباله این شهر ارایه کند.