بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات عمرانی تصفیه‌خانه بازار پرندگان خلیج فارس

بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات عمرانی تصفیه‌خانه بازار پرندگان خلیج فارس بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات عمرانی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر صبح‌ امروز از اخرین مراحل عملیات اجرایی ساخت‌ مخزن تصفیه‌خانه پساب فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی خلیج فارس بازدید کرد.فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان […]

بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات عمرانی تصفیه‌خانه بازار پرندگان خلیج فارس

بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات عمرانی
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر صبح‌ امروز از اخرین مراحل عملیات اجرایی ساخت‌ مخزن تصفیه‌خانه پساب فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی خلیج فارس بازدید کرد.فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان زیننی در فضایی به وسعت ۳ هزار متر در روزهای پایانی سال گذشته به بهره‌برداری رسید و به زودی متقاضیان با طی مراحل قانونی براساس نتیجه قرعه‌کشی برای جانمایی در این بازار مستقر خواهند شد.
به گزارش شهرداران و  روابط‌عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در بازدیدی به‌ همراه فردین رحمان نژاد، معاون توسعه، سرمایه‌گذاری و بهره برداری شرکت و همینطور یاسر امیردهی معاون فنی و عمرانی شرکت ساماندهی بر نحوه تکمیل این مخزن در این مرکز نظارت و‌ پیشنهاداتی برای اجرای بهتر این پروژه ارائه کرد.بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات عمرانی 
فاز دوم مرکز خرید و فروش پرندگان زیننی خلیج فارس در فضایی به وسعت ۳ هزار متر در روزهای پایانی سال گذشته به بهره‌برداری رسید و به زودی متقاضیان با طی مراحل قانونی براساس نتیجه قرعه‌کشی برای جانمایی در این بازار مستقر خواهند شد.