بازدید مدیران وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه از بافت فرسوده نسیم شهر

.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  دکتر نوحی فرماندار شهرستان بهارستان با همراهی مهندس آقا محمدی سرپرست شهرداری نسیم شهر مهندس محمودزاده رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شرکت مادر تخصصی عمران بازارآفرینی کشور جهت بازدید از بافت‌های فرسوده شهر نسیم شهر و به منظور تامین اعتبار اجرای برنامه‌های پروژه‌های بازآفرینی فرهنگسرا فضاهای آموزشی از بافت‌های فرسوده شهر نسیم شهر بازدید نمودند.

گفتنی است در این بازدید فرماندار شهرستان بهارستان و مهندس آقا محمدی سرپرست شهرداری نسیم شهر نسبت به ارایه توضیحاتی در خصوص مسائل و مشکلات بافت‌های فرسوده و نیازهای محلات مختلف شهر به کارشناسان و مدیران حاضر پرداختند.
شایان ذکر است در پایان مقرر گردید جهت احداث فضاهای فرهنگی آموزشی و ورزشی بامشارکت شهرداری نسیم شهر اقدامات لازم صورت گیرد.