شهردار منطقه چهار تهران خبر داد:

ایمن سازی ۲۳ گود پرخطر در شمال شرق پایتخت

شهردار منطقه چهار تهران از وجود 23 گود پرخطر در شمال شرق پایتخت خبر داد و گفت: مفتخریم به این که تمامی این اماکن پرخطر ایمن سازی شده است.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، “علی اصغر کمالی زاده” در این باره گفت: مالکان گودهای پرخطر این منطقه از تهران بخش خصوصی است و مدیریت شهری تلاش دارد نسبت به ساخت این گودهای پرخطر اقدام کند.
وی با بیان اینکه وجود این گودها خطری برای شهروندان ندارد، افزود: خوشبختانه تمامی این گودها ایمن سازی شده ولی ما برآنیم با مذاکرات متعدد رضایت مالکان این گودها برای ساخت را کسب کنیم.
شهردار منطقه چهار تهران ادامه داد: شهرداری در این شرایط نظارت مستقیمی نخواهد داشت اما نسبت به ایمن سازی این گودها اقداماتی انجام شده و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
کمالی زاده در پایان گفت: ساختن شهری سلامت، ایمن و آراسته برای افرادی که صاحبان اصلی این شهر هستند، از وظایف اصلی و دغدغه مدیریت شهری است که در این منطقه با جدیت و تلاش فراوان به آن رسیدگی می شود.