ایمن سازی باغ راه فدک با احداث دیوار سنگی

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه۲ گفت: به منظور ایمن سازی و تثبیت ترانشه های خالی وهمچنین زیباسازی مناظر شهری ۲۰۰۰ متر مکعب دیواره سنگی بر جداره باغ راه فدک احداث شد. به گزارش شهرداران   روابط عمومی شهرداری #منطقه۲ ، حمید رضا رنجبر، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: با […]

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه۲ گفت: به منظور ایمن سازی و تثبیت ترانشه های خالی وهمچنین زیباسازی مناظر شهری ۲۰۰۰ متر مکعب دیواره سنگی بر جداره باغ راه فدک احداث شد.

به گزارش شهرداران   روابط عمومی شهرداری #منطقه۲ ، حمید رضا رنجبر، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به احتمال خطر رانش و ریزش خاک در جداره باغ راه فدک و آسیب به خودروهای عبوری درمسیر چمران شمال همت غرب، ایمن سازی جداره مذکور با احداث دیوار سنگی دردستور کار قرار گرفت.

وی افزود: دراین طرح عمرانی ۲۰۰۰ متر مکعب دیوار سنگی به طول ۱۱۰ متر و با ارتفاع متغیر و حداکثر ۶ متر احداث شده است.

معاون شهردار منطقه۲ با اشاره به برنامه های عمرانی منطقه در ارتقای ایمنی معابر شهری و بزرگراهی گفت: با توجه به ویژگی جغرافیایی منطقه وبافت کوهستانی شیب زمین، امکان ریزش خاک، رانش ساختمان ها و مقاوم نبودن خاک، احداث دیوار سنگی از جمله مهمترین اقدامات عمرانی در راستای بهسازی معابر است.

رنجبر افزود: این طرح ها در کنار ساماندهی و زیباسازی ترانشه های مجاور عمومی موجب کاهش آلودگی صوتی، ایمن سازی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده می شود.معاون شهردار منطقه۲ با اشاره به برنامه های عمرانی منطقه در ارتقای ایمنی معابر شهری و بزرگراهی گفت: با توجه به ویژگی جغرافیایی منطقه وبافت کوهستانی شیب زمین، امکان ریزش خاک، رانش ساختمان ها و مقاوم نبودن خاک، احداث دیوار سنگی از جمله مهمترین اقدامات عمرانی در راستای بهسازی معابر است.