موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

اولین آزمون تعیین سطح حوزه شغلی درآمد شهرداری قزوین برگزار شد

سیدحامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری اولین آزمون تعیین سطح حوزه شغلی درآمد با هدف تعیین سطح معلومات و دانش و توانمندسازی و ارتقاء کارکنان اداره درآمد، سازمان مدیریت پسماند و مناطق چهارگانه از سوی اداره ارزش‌یابی و توانمندسازی کارکنان مدیریت سرمایه انسانی شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ سیدحامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری اولین آزمون تعیین سطح حوزه شغلی درآمد با هدف تعیین سطح معلومات و دانش و توانمندسازی و ارتقاء کارکنان اداره درآمد، سازمان مدیریت پسماند و مناطق چهارگانه از سوی اداره ارزش‌یابی و توانمندسازی کارکنان مدیریت سرمایه انسانی شهرداری قزوین خبر داد.

سید حامد موسوی گفت: آزمون تعیین سطح حوزه شغلی درآمد شهرداری قزوین با رویکرد تعیین سطح، تفکیک و دسته‌بندی کارکنان شاغل در  حوزه درآمد و به‌منظور شرکت در دوره‌های آموزشی متناسب با سطح دانش آنان با مشارکت ۴۲نفر از کارکنان اداره درآمد، سازمان مدیریت پسماند و مناطق چهارگانه مجموعه مدیریت شهری با همکاری مرکز آموزش علمی‌کاربردی شهرداری قزوین طراحی و اجرا شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با بیان این‌که از دیگر اهداف برگزاری این آزمون ارزیابی سطح علمی کارشناسان و مسئولین حوزه درآمد است، افزود: منابع مجموعه سؤالات طرح شده در این آزمون از جمله تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲، ارزش معاملاتی، دستورالعمل اجرایی بند ت در قانون بودجه، قانون درآمدهای پایدار و قانون نوسازی و عمران شهری بوده است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: با برگزاری این آزمون روند شناسایی و بهره‌گیری از نیروهای متخصص در قالب برگزاری آزمون تسهیل شده و در نتیجه کیفیت ارائه خدمات به شهروندان ارتقا پیدا خواهد کرد.

گفتنی است پیش از این اولین آزمون تعیین سطح حوزه شغلی شهرسازی شهرداری قزوین ویژه کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری مجموعه مدیریت شهری از سوی اداره ارزش‌یابی و توانمندسازی کارکنان مدیریت سرمایه انسانی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شده بود.