انجام پیام های ثبت شده شهروندان محلات توحید و دریان نو در سامانه +۱۳۷

محمد کریمی شهردارناحیه۶ از انجام پیام های ثبت شده شهروندان محلات توحید و دریان نو در سامانه +۱۳۷ پلاس شهرداری ناحیه۶ منطقه۲ در حداقل زمان و حداکثر کیفیت خبر داد .

به گزارش شهرداران، به نقل از اداره روابط عمومی شهرداری منطقه۲ محمد کریمی شهردارناحیه۶ از انجام پیام های ثبت شده شهروندان محلات توحید و دریان نو در سامانه +۱۳۷ پلاس شهرداری ناحیه۶ منطقه۲ در حداقل زمان و حداکثر کیفیت خبر داد .

محمد کریمی شهردارناحیه۶ در بیان اهمیت سامانه +۱۳۷ به عنوان شاخص ترین و پرسرعت ترین درگاه ارتباطی شهروندان به منظور ثبت درخواست آنها گفت : این سامانه در ابتدا با تکیه بر اهمیت اصول شهروند مداری در ساختار شهرداری فعال تا به نحو مطلوبی زمینه ساز افزایش مشارکت های مردمی گردد و تا امروز توانسته نیازهای شهروندان به خدماتی که از سوی شهرداری ارائه می شود را برآورده و دستاورد خوبی برای شهرداری داشته باشد .
کریمی با تاکید بر نقش شهروندان در همه امور جامعه گفت : بحث مشارکت مردم در مسائل شهری طبق تجربه های سنوات گذشته و از بدو راه اندازی سامانه ۱۳۷ به نفع شهرداری و مردم بوده و بهبود و ارتقاء خدمات و ایجاد رضایت و کسب اعتماد شهروندان از یک سو و انجام به جا و اجابت نمودن به حق درخواست های آنان درچهارچوب ضوابط و قوانین و مقررات در حوزه های مختلف شهری می تواند دو عامل اثر گذار در پیشبرد اهداف کلان توسعه در شهرداری باشد و یقینا” هر کسی از ظرفیت عظیم مردمی در انجام کارها استفاده نماید پیشرفت و بهره آن را خواهد دید .
شهردار ناحیه۶ در بحث ارتقاء سامانه +۱۳۷ پلاس نیز بیان کرد : به جهت انجام هر چه با کیفیت تر پیام های ثبت شده در سامانه +۱۳۷ پلاس نیاز به اصلاح های مختصری در ساختار این سامانه هستیم . به طور مثال تعداد زیادی از پیام ها تکراری بوده و اپراتورهای پاسخگو موظف هستند هر پیامی را هر چند تکراری و به دفعات نسبت به ثبت آنها اقدام و در پاسخ نیز تمامی شرح اقدامات و مستندات موجود به آن پیام مجددا “ثبت و ضمیمه پیام شود .همچنین تعداد اندکی از شهروندان محترم نیاز به آگاهی بیشتری جهت درج و ثبت پیام‌ در سامانه را دارند و مجموعا” اینکه وقتی سخن از فوریت های ۱۳۷ به میان می آید ، قطعا” پیام ها دارای اولویت مطرح و درخواست ما از شهروندان هم ثبت پیام های خطر ساز و دارای اولویت می باشد تا همکاران اینجانب بتوانند در حداقل زمان نسبت به رسیدگی به آنها اقدام نمایند .
کریمی همچنین اضافه کرد : در سامانه +۱۳۷ پلاس تمامی پیام های ثبت شده در سامانه توسط هر شهروند به دقت رسیدگی و در این سامانه پیام ها بازخوردگیری صد در صدی شده و هر شهروند از نتیجه اقدامات شهرداری به طور کامل مطلع می شود .
کریمی ادامه داد : عموما” سامانه ها در هر اداره یا سازمانی علاوه بر ثبت درخواست های مردمی با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان راه اندازی می شود که در شهرداری نیز با هدف مشارکت شهروندان در اداره شهر و ایجاد ارتباط با مدیران شهری و مردم راه اندازی شد .
وی در پایان ضمن اشاره به دو شماره تلفن : ۰۲۱۹۶۰۳۲۵۷۶ و ۰۲۱۹۶۰۳۲۵۸۶ اداره +۱۳۷ پلاس شهرداری ناحیه۶ منطقه۲ به اهمیت پیام ها و درخواست های شهروندان محلات توحید و دریان نو پرداخت و اظهار داشت : هر پیام و هر درخواستی که از طریق سامانه +۱۳۷ ثبت و کاربرگ آن در اختیار عوامل مربوطه قرار می گیرد به منزله ابلاغ دستور از سوی شهردار منطقه تلقی می گردد و بنده و تمامی همکاران بنده موظف به رسیدگی آن در اسرع وقت و با بهترین کیفیت بوده و با تخطی در این مورد به شدت برخورد می شود .