استقبال مردمی از بازارچه سنتی غذا و صنایع دستی در فرهنگسرای شهروند

استقبال مردمی از بازارچه سنتی غذا و صنایع دستی در فرهنگسرای شهروند به گزارش شهرداران بازارچه سنتی غذا و صنایع دستی شهرداری در فرهنگسرای شهروند روزجمعه با استقبال شهروندان مواجه شد. موفق ، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت: اقدام شهرداری در ایجاد بازارچه روباز درجمعه ، فرصتی را برای خانواده ها فراهم می آورد […]

استقبال مردمی از بازارچه سنتی غذا و صنایع دستی در فرهنگسرای شهروند
به گزارش شهرداران بازارچه سنتی غذا و صنایع دستی شهرداری در فرهنگسرای شهروند روزجمعه با استقبال شهروندان مواجه شد.
موفق ، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت: اقدام شهرداری در ایجاد بازارچه روباز درجمعه ، فرصتی را برای خانواده ها فراهم می آورد تا با عرضه محصولات خود ، بتوانند تامین معاش خود را در فضایی مناسب فراهم آورند.
موفق گفت: تجربه موفق برگزاری بازارچه های غذا و صنایع دستی در این شهر ، کاملا نیاز شهروندان به ایجاد بازارچه های موقت و روباز را به شکل ملموسی نشان داده و خوشبختانه با برگزاری هر دوره بازارچه سنتی ، تراکم قابل توجهی از شهروندان را شاهدیم که از برگزاری آن ابراز خرسندی کرده اند.
به گفته موفق قرار است بازارچه سنتی غذا و صنایع دستی در حمایت از زنان سرپرست خانوار در مجموعه فرهنگسرا و در طول تابستان برگزار شود و استثنای آن در ماه محرم خواهد بود که مجموعه فرهنگسرا با ایجاد هیات وموکب های عزاداری ، آیین های ویژه دهه محرم را اجرا خواهیم کرد.

موفق ، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت: اقدام شهرداری در ایجاد بازارچه روباز درجمعه ، فرصتی را برای خانواده ها فراهم می آورد تا با عرضه محصولات خود ، بتوانند تامین معاش خود را در فضایی مناسب فراهم آورند.
موفق گفت: تجربه موفق برگزاری بازارچه های غذا و صنایع دستی در این شهر ، کاملا نیاز شهروندان به ایجاد بازارچه های موقت و روباز را به شکل ملموسی نشان داده و خوشبختانه با برگزاری هر دوره بازارچه سنتی ، تراکم قابل توجهی از شهروندان را شاهدیم که از برگزاری آن ابراز خرسندی کرده اند.