مرتضوی خبر داد:

اجرای ۴۹ هزار متر خط کشی در منطقه۹

شهردار منطقه۹ از اجرای ۴۹ هزار متر خط کشی در گذرگاه های عابر پیاده، ایستگاه های اتوبوس و معابر شریانی در غرب تهران خبر داد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹؛ شهردار منطقه۹ از اجرای ۴۹ هزار متر خط کشی در گذرگاه های عابر پیاده، ایستگاه های اتوبوس و معابر شریانی در غرب تهران خبر داد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی با اعلام این خبر گفت: با عنایت به لزوم آشکار سازی خطوط عبوری معابر به منظور برقراری انتظام ترافیکی، روانسازی عبور مرور و همچنین ارتقاء ایمنی تردد خودروها و عابران پیاده، معابر شریانی،گذرگاه های عابر پیاده و ایستگاه های اتوبوس توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه۹ خط کشی شد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی افزود: در قالب این پروژه ۴۰.۰۰۰ متر خط کشی محوری، ۹.۰۰۰ مترمربع بلوک عابر پیاده، ایستگاه اتوبوس، سرعتکاه، محل ویژه پارک معلولین، لوگوی دوچرخه، نوشتار(آهسته، ایست، احتیاط، مدرسه وفلش) انجام شد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ عنوان کرد: در همین راستا نسبت به کف نویسی حداکثر سرعت در کندرو بزرگراه سردار متوسلیان ، بلوار ۴۵ متری زرند و خیابان های شهید بختیاری، شهیدان، استادمعین، نوری نیارکی، دانشگاه هوایی جنوبی، واشقانی فراهانی، طالقانی، گرانمایه، دکترهوشیار و زیرگذر استادمعین اقدام شد.
مرتضوی شهردار منطقه۹ یادآور شد: همچنین ۱۰ تقاطع در معابر اصلی منتهی به مدارس و ۳۵ گذرگاه عابر پیاده در مقابل مدارس و مراکز آموزشی شامل طرح خط کشی در منطقه۹ شده است.