اجرای فاز دوم نیروگاه خورشیدی در بوستان جنگلی سرخه‌حصار

شهردار منطقه۱۳ از اجرای فاز دوم پروژه نیروگاه خورشیدی در این منطقه در راستای اجرای پروژه های قطب گردشگری شرق تهران و استفاده از انرژی پاک خبر داد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، شهردار منطقه۱۳ از اجرای فاز دوم پروژه نیروگاه خورشیدی در این منطقه در راستای اجرای پروژه های قطب گردشگری شرق تهران و استفاده از انرژی پاک خبر داد.
محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه۱۳ در نشست محیط زیستی منطقه۱۳ با حضور مدیر کل محیط زیست و توسعه پادار شهرداری تهران ضمن اشاره به رویکرد منطقه۱۳ در اجرای برنامه های خلاقانه گفت : حدود ۱۸۹ برنامه توسط معاونت ها و نواحی اجرائی شده که بخشی از این موارد مربوط به حوزه های محیط زیست است .
او، احداث کارخانه Mrf را از جمله پروژه های زیست محیطی منطقه۱۳ نام برد و افزود: این پروژه با رویکرد کاهش پسماند اواخر سال گذشته تکمیل و رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی در این منطقه از شرق پایتخت به بهره‌برداری رسید .
شهردار منطقه۱۳ با تاکید بر نگهداشت مناسبت پروژه ها از اجرای فاز دوم پروژه نیروگاه خورشیدی در این منطقه در راستای پروژه های قطب گردشگری شرق خبر داد و افزود: سال گذشته، با پیمانکارانی که در این زمینه کار کردند صحبت کردیم و یکی از این گروه ها کار را قبول کرد و این ایده بعد از ۶ سال به سرانجام رسید و نیروگاه سرخه حصار، بزرگترین نیروگاه خورشیدی شرق تهران که یک سوم برق بوستان سرخه حصار را تامین می کند و قابلیت دارد که تا دو فاز دیگر ادامه پیدا کند