اجرای عملیات آماده‌سازی در کمربندی ۱۵ خرداد

مدیر فنی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری شهرکرد گفت: اجرای عملیات آماده‌سازی در کمربندی 15 خرداد همچنان ادامه دارد.

ادامه اجرای عملیات آماده‌سازی در کمربندی ۱۵ خرداد

به گزارش شهرداران، سید داوود زمانی اظهارداشت: در راستای کاهش ترافیک در سطح شهر عملیات بازگشایی ادامه کمربندی ۱۵ خرداد توسط شهرداری شهرکرد آغاز شد.

وی افزود: این پروژه به مساحت ۱۵۰۰ متر در عرض ۳۵ متر در حال انجام است که عملیات زیرسازی به صورت امانی انجام و عملیات جدول‌ بندی با ۱۴ میلیارد تومان در حال انجام است.

مدیر فنی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری شهرکرد بیان کرد: این اجرای عملیات آماده‌سازی  در حال حاضر به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است و عملیات خاکریزی و تسطیح جاده، جدول بندی و لوله‌گذاری در حال انجام است.