اجرای طرح ویژه نگهداشت شهر در بزرگراه سطح شهرداری منطقه۲

طرح ویژه نگهداشت شهر این هفته توسط شهرداری ناحیه۶ در بزرگراه یادگار امام ( ره ) حد فاصل از بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تا خیابان ایثار در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال انجام شد.

به گزارش شهرداران، اجرای طرح ویژه نگهداشت شهر در بزرگراه سطح شهرداری منطقه ۲ توسط اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه ۶ از اهمیت بالایی برخوردار است. این طرح که هر هفته در آدرس های ابلاغ شده توسط اداره خدمات شهری اجرا می شود، در جهت نگهداشت و حفظ شهر و جلوگیری از فروپاشی ترافیک و شلوغی بزرگراه های منطقه ۲ انجام می گیرد.

به گزارش اداره روابط شهرداری منطقه ۲، طرح ویژه نگهداشت شهر در این هفته توسط شهرداری ناحیه ۶ در بزرگراه یادگار امام (ره) اجرا شد. این بزرگراه که حد تفکیک با بزرگراه شیخ فضل را نیز شامل می شود، در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال تحت پوشش قرار گرفت.

محمد کریمی شهردار ناحیه ۶ منطقه ۲ در این خصوص توضیح داد که طرح نگهداشت شهر ویژه بزرگراه های منطقه ۲ در هر هفته طبق برنامه ریزی انجام می شود. تمام آیتم های مربوط به اداره خدمات شهری از جمله شستشوی جداول، گاردریل، هندریل، علائم و تابلوهای ترافیکی، نظافت معابر، شستشوی کاشن تانک ها، جمع آوری خاک و نخاله، نظافت و شستشوی تابلوهای مسیر و جهت نمای بزرگراه و … در این طرح مدنظر قرار می گیرد.

طرح نگهداشت شهر در ساعات آغازین صبح که تردد خودروها کمتر از روزهای دیگر است، اجرا می شود. علاوه بر این، رعایت نکات ایمنی حین انجام کار توسط کارگران خدمات شهری همیشه مورد تاکید است و توسط پیمانکار و مدیر اداره خدمات شهری ناحیه ۶ کنترل می شود.

به این ترتیب، طرح ویژه نگهداشت شهر در بزرگراه سطح شهرداری منطقه ۲ توسط اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه ۶ به عنوان یک طرح پایدار، به منظور بهبود روند ترافیک و نگهداشت شهر در بزرگراه های این ناحیه اجرا می شود. این طرح با انجام تمامی اقدامات مربوط به نگهداشت و تمیزی بزرگراه ها، بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۲ را تضمین می کند.