شهردار ملارد خبر داد :

اجرای حکم قضایی برای ساخت و ساز های غیر مجاز در حوزه حریم

محمد بهمنی شهردار ملارد از ادامه اقدامات بازدارنده در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و‌تخریب سازه های غیر قانونی در خیابان رضوان و یگانه و آزادی لم آباد و دیوارکشی های غیرمجاز در حوزه حریم شهر ملارد خبر داد

به گزارش شهرداران، به نقل از مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری ملارد محمد بهمنی شهردار ملارد اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ، طی ابلاغ حکم قضایی از سوی دادگستری و دادستان محترم شهرستان ملارد ویلاهای لاکچری ساخته شده و دیوارکشی های غیرمجاز در محدوده خیابان رضوان و خیابان یگانه و آزادی روستای لم آباد در حوزه حریم و همچنین دو باب مغازه در محور اصلی این روستا با همکاری جهاد کشاورزی قلع وقمع و تخریب شد.

مهندس بهمنی در این رابطه بیان کرد: تحت هیچ شرایطی زیر بار ساخت و ساز در اراضی حریم نرفته در این مسیر با هرگونه تخلف توسط هر شخص و فردی برخورد خواهد شد.