اجرای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر طول رنگ آمیزی المان های شهری در منطقه ۱۳

شهردار منطقه 13 از اجرای بیش از 2 هزار و 500 متر طول رنگ آمیزی المان های شهری در طرح استقبال از مهر خبر داد.

به گزارش شهرداران، یکی از اقدامات شهرداری منطقه ۱۳ در طرح استقبال از مهر، اجرای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر طول رنگ آمیزی المان های شهری در این منطقه بوده است. به گفته محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳، این عملیات با هدف بهبود و زیباسازی منظر شهر و بهره‌برداری بهتر از امکانات عمومی منطقه در آستانه مهر انجام شده است.

منطقه ۱۳ شهرداری تهران شامل حومه جنوبی شهر می‌باشد و با توجه به تراکم جمعیت و کثیف شدن المان های شهری، نیاز به اجرای عملیات رنگ آمیزی پیش رو داشت. این عملیات بر اساس برنامه ریزی شهرداری در مناطقی که فعالیت های شهری برگزار می‌شد، اجرا شد و با افزایش زیبایی ها، به جلب توجه و ایجاد جلوه تازه ای برای منطقه کمک کرد.

علاوه بر رنگ آمیزی المان های شهری، اجرای عملیات پوشاننده محور های منتهی به مدارس نیز در طرح استقبال از مهر ۱۴۰۲ صورت گرفت. با استفاده از مواد پوشاننده، مساحت ۲ هزار متر مربع از محورهای منتهی به مدارس بهبود یافت و منجر به افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از امکانات شهری شد.

بهره‌برداری از تکنیک بلاست سطوح و جداره ها نیز از دیگر فعالیت‌های شهرداری منطقه ۱۳ در طرح استقبال از مهر است. با اجرای این تکنیک در محدوده نواحی چهارگانه، ۶۵۰ متر مربع از جداره های این مناطق پاکسازی شد و نقاشی دیواری جدیدی اجرا شد که به جلوه تازه و زیبایی به این نواحی دست یافت.

به این ترتیب، با انجام اقدامات رنگ آمیزی المان های شهری، پوشاننده محورهای منتهی به مدارس و بلاست سطوح و جداره ها، شهرداری منطقه ۱۳ توانسته است بهبود و زیباسازی منطقه را در آستانه مهر بهبود بخشد. این اقدامات با هدف ایجاد جلوه تازه و بصری برای منطقه، بهبود کیفیت زندگی ساکنین و جذب توجه کسانی که در منطقه عبور و مرور می‌کنند، صورت گرفته است.