آیین‌نامه اجرایی قانون درآمدهای پاییدار تصویب شود

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: آیین نامه اجرایی قانون درآمد پایدار باید توسط هیات دولت مصوب شود و تاکنون مصوب نشده است که این مهم، یک معضل جدی است و باید هرچه سریع تر در خصوص آن تصمیم‌گیری شو

به گزارش شهرداران، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: آیین نامه اجرایی قانون درآمدهای پاییدار باید توسط هیات دولت مصوب شود و تاکنون مصوب نشده است که این مهم، یک معضل جدی است و باید هرچه سریع تر در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

وحید نیک‌روش در حاشیه شصت و نهمین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهر ها و مراکز استان‌های کشور، اظهارکرد: تهیه و تایید و تصویب طرح‌های توسعه شهری، توسط وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود.

وی گفت: عدم انطباق طرح‌های تفصیلی با شرایط موجود، سبب ایجاد مشکلاتی شده و با توجه به سرانه مورد نیاز که باید تامین شود، امکان تملک اراضی که کاربری‌های عمومی روی آنها تعریف شده، وجود ندارد.

نیک‌روش افزود: این موضوع باعت بروز مشکلاتی شده و دولت باید در تملک اراضی کمک کند اما شهرداری‌ها منابع مالی برای تملک ندارند؛ برخی از طرح‌ها برای بازگشایی معابر پیش‌بینی شده و بسیاری از ساختمان‌ها در مسیر گذر هستند که تامین اعتبار آن باید صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: منابع مالی از محل ١٠ درصد سهم راه و شهرسازی باید تامین شود ولی این میزان به شهرداری‌ها اختصاص نیافته و مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه ها کفاف هزینه‌های شهر را نمی‌دهد و این معضل باعث شده نتوانیم طرح‌های تفصیلی را عملیاتی کنیم.

نیک‌روش تاکید کرد: آیین نامه اجرایی قانون درآمد پایدار باید توسط هیات دولت مصوب شود و تاکنون مصوب نشده است که این نیز یک معضل جدی است و باید هرچه سریع تر در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.