بازدید دانش آموزان از کلینیک گل و گیاه پارک شهر

آموزش مدیریت پسماند در ناحیه۲ قلب طهران

آموزش مفاهیم پسماند خشک همزمان با هفته نوجوان و روز دانش آموز با مشارکت واحد پسماند و محیط زيست در پارک شهر انجام شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی منطقه ۱۲ ؛ در هفته ای که گذشت؛ اداره آموزش شهروندی ناحیه ۲ قلب‌طهران با همراهی دانش آموزان دبستان حر در بازدید از کلینیک گل و گیاه پارک‌شهر انان را بامفاهیم پسماند و تفکیک زباله تر و خشک آشنا کرد.
ناگفته نماند در حالی که تولید پسماند در کشورمان بالاتر از میانگین جهانی است، توجه به راه‌های مدیریت پسماند و پاکسازی زمین از اهمیت زیادی برخوردار است.
لزوم فرهنگ سازی در امر مدیریت پسماند و آموزش دانش آموزان به عنوان نسل فردا می تواند کمک شایانی در این زمینه به شمارآید.