در راستای بهسازی معابر شهر زهان :

آغاز زیر سازی خیابان و معابر شهری سطح شهر زهان

در ادامه ی خدمت رسانی شهرداری زهان به مردم شریف شهر زهان و براساس برنامه ی تنظیمی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۲، زیرسازی معابر سپیده.انقلاب وبهشتی آغاز گردید.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زهان، در ادامه ی خدمت رسانی شهرداری زهان به مردم شریف شهر زهان و براساس برنامه ی تنظیمی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۲، زیرسازی معابر سپیده.انقلاب وبهشتی آغاز گردید.
متراژ زیر سازی معابر در این مرحله بالغ بر ۴۰۰۰مترمربع می باشد که براساس لیست تنظیمی از معابر سطح شهر تهیه و به تصویب کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر زهان رسیده انجام خواهد شد
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زهان