آتش نشانی علی آبادکتول به خودروی جدید و بالابر ۱۸ متری تجهیز شد

مهدی شکی سخنگوی شورای شهر گفت: با توجه به ضرورت افزایش ضریب اثربخشی فعالیت های آتش نشانی شهرداری ،یک دستگاه خودروی آتش نشانی به ارزش ۲ میلیارد تومان و یک بالابر ۱۸ متری به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر علی آبادکتول ؛ مهدی شکی سخنگوی شورای شهر گفت: با توجه به ضرورت افزایش ضریب اثربخشی فعالیت های آتش نشانی شهرداری ،یک دستگاه خودروی آتش نشانی به ارزش ۲ میلیارد تومان و یک بالابر ۱۸ متری به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

سخنگوی شورای شهر در‌ ادامه افزود: افزایش ضریب ایمنی شهری و افزایش تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی که در پیشگیری و نظارت ،نقش حائز اهمیتی دارند از اولویت های مدیریت شهری است و امیدواریم تا پایان دوره فعلی شورای شهر بتوانیم شاخص های ایمنی شهری را بیش از این ارتقا داده و به سطح مطلوبی برسانیم.